1 av 10 barn er klossete
Ett av ti norske barn har store motoriske problemer, og sliter med enkle ting som å kle på seg, pusse tenner eller hoppe og løpe. Både arv og miljø er årsaken til denne utviklingen
De klossete barna får ofte sosiale problemer, dårligere helse og vanskeligheter på skolen - hvis ikke barnet får kyndig hjelp.

Førsteamanuensis Hermundur Sigmundsson ved Forskningsgruppe for barns utvikling, Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Universitet (NTNU), har testet over 500 norske barn. Han har foretatt undersøkelser både ved testing av hva barna kan gjøre, og hva de ikke kan. Den samme testingen blir foretatt i USA og i andre europeiske land.

Ti prosent av norske barn mellom sju og ti år har så store motoriske problemer at de er det man kaller motorisk usikre. Det er flere gutter enn jenter i denne gruppa.

På alvor
- Foreldre må ta det alvorlig når et barn ikke klarer det andre barn får til. Det er viktig å ikke tolke det som normalt når et barn har motoriske problemer. Motorisk usikkerhet får ofte negative følger for blant annet sosial mestring og selvbilde, sier Sigmundsson.

Eksempler på motoriske vansker er store barn som sliter med å kneppe knapper, kle på seg og knyte skolisser. I en viss alder forventes barna å kunne spesielle ting, for eksempel skal sjuåringer kunne pusse tenner, hoppe, løpe og delta i lek.

- Det er det ikke alle som kan. De mest populære barna er ofte fysisk flinke, mens barn med motoriske vansker oftere får lav status og dårlig selvbilde, sier Sigmundsson.

De klossete barna er ofte så svake at de trenger hjelp for å mestre det andre unger på deres alder klarer.

Tør ikke
Internasjonal forskning viser at barn som har dårlig motorikk, ofte står og ser på når andre unger leker. De tør ikke, eller får ikke, være med. Mindre lek fører igjen til enda større forsinkelse i den fysiske mestringen. Et barn som ikke får bli med på fotball-laget lærer aldri å spille fotball.

- Barn med bevegelsesproblemer kommer inn i en ond sirkel: De står utenfor leken, det gir igjen et dårlig selvbilde, sier Sigmundsson. Det viser seg at motorisk usikre barn ofte blir upopulære og mobbeofre.

Mange årsaker
De ungene som har problemer med viljestyrte bevegelser, har ofte også problemer på skolen. Skrive- og lesevansker synes også ofte å henge sammen med motorisk usikkerhet.

Barn som er motorisk usikre har generelt dårligere helse enn andre barn.

Problemene med fysisk mestring er også større i familier med sosiale og økonomiske problemer.

- Hvorfor noen barn er motorisk usikre, vet man ikke. Noen forskere mener det skyldes arv, mens andre legger mer vekt på miljø. Det er jo likevel klart at barn som beveger seg mye, får god bevegelseserfaring og derfor blir fysisk flinke. Det er derfor viktig at foreldre oppmuntrer til aktivitet, sier Sigmundsson.

Store motoriske vansker forsvinner ikke av seg selv.

- Det er viktig at barna får hjelp så tidlig som mulig. Motorisk kompetanse er viktig både når det gjelder å mestre hverdagen, for et godt selvbilde og for å få seg venner, sier Sigmundsson.

Publisert: [2002-11-11]
Skrevet av: SONJA HOLTERMAN
KLINIKK FOR OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - ERGONOMI