Gamle og Late
Undersøkelse avslører at pensjonister sitter seg syke.

Norges pensjonister er late og lite villige til å komme seg opp av godstolen.
Dette fastslår Norges første helseundersøkelse som er gjennomført i aldersgruppen 65 - 97 år som Dagbladet offentliggjør idag. De spurte var et representativt utvalg menn og kvinner, friske nok til å bo hjemme. Selv blandt de friskeste gamle er inaktiviteten stor.

SKYLDER PÅ LEGEN

Mange lar være å trene fordi de er redde for å skade seg. Det paradoksale er at de mest sannsynlig heller ikke ville ha skadet seg hvis de hadde trent, sier Nina Waaler Loland, forsker ved Idrettshøgskolen i Oslo.

Bare 6 % av de spurte trener 30 minutter med moderat intensitet fem til sju dager i uka. Dette aktivitetsnivået anbefales av Sosial-og helsedirektoratet for å få en helseeffekt. Rundt 22% beveger seg 3-4 ganger i uka, mens 27% trener med moderat intensitet 2 ganger i uka. Hele 45% av dagens pensjonister trener aldri.

ENKLE GREP

Det er derimot ingen tvil om hva de eldre mener skal til for at de skal gidde å løfte på rumpa. Det er svært overraskende at hele 50% av de spurte mener de ville ha trent om legen eller fysioterapeuten hadde anbefalt det. Samtidig viser tallene at det med enkle grep kan gjøres noe for å bedre helsa til de eldre i Norge, mener Waaler Loland.
Publisert: [2002-11-13]
Skrevet av: Ingvil Snøfugl
KLINIKK FOR OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - ERGONOMI