BEDRIFTS HELSE MILJØ SIKKERHET (HMS)
 • AB KLINIKK tilbyr helseforebyggende tiltak for et friskere og mer inkluderende arbeidsliv.
 • Arbeidet skal drives på en slik måte at det fremmer etikk, verdi, holdninger som øker konkurranse og innovasjonsevne hos alle parter. Dette vil bidra til en sunn og bærekraftig utvikling for bedriften.
 • AB KLINIKK har som oppgave å forebygge helseskader i arbeidslivet. For å få i gang positive prosesser i den enkeltes virksomhet tilpasser vi budskap og virkemidler til de ulike bedrifters hverdag.
 • Arbeidet skal drives på en slik måte at det ansvarlig gjør, inspirerer alle samarbeidspartnere. For å få en varig effekt av vår innsats samarbeider vi med ledelse, ansatte. I tillegg har vi dialog med arbeidslivsorganisasjoner.
 • Arbeidet skal ha høy faglig standard.
 • AB KLINIKK skal aktivt bidra til å lage et godt utviklende arbeidsmiljø som fører til at alle involverte parter ønsker å bruke sine kunnskaper og evner til det beste for sin bedrift.
 • AB KLINIKK kan bistå bedrift med igangsetting av kvalitetssystem som fremmer gode prosedyrer for forebygging av helseskader. De bygger på pålagte myndighetskrav.
 • AB KLINIKK har et system for oppfølging av pålagte myndighetskrav. Et friskere arbeidsliv innbærer betydelige utfordringer for leder og ansatte på alle nivå og kan drives fremover av en aktiv ledelse.
 • Et friskere arbeidsliv krever perspektiv og handling fra ledelse og ansatte. AB KLINIKK kan bistå med implementering av kvalitetssystem som fremmer kunnskap om et bedre arbeidsmiljø.

  For flere spørsmål kontakt oss: post@abklinikk.no.

 • KLINIKK FOR OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - ERGONOMI