HVA ER OSTEOPATI?

 • Osteopati er et nytt helsetilbud i Norge.
 • Osteopati er en helhetlig manuell medisinsk behandlingsform hvor vi undersøker sammenhenger mellom ulike deler i kroppen.
 • Osteopaten behandler med hendene og bruker manuelle teknikker.
 • Behandlingen tar sikte på å normalisere funksjon og bevegelse forstyrrelser gjennom å gjenvinne kroppens fysiologiske likevekt.
 • Osteopati har en medisinsk filosofi som ivaretar vitenskapen omkring muskel-skjelettsystemet og muskel-skjelett systemets forbindelse til alle andre kroppssystemer ved helse og sykdom.


OSTEOPATIENS BAKGRUNN
 • Osteopati bygger på tradisjonell medisin med grundige kunnskaper innen anatomi, sykdomslære, fysiologi, nevrologi og biomekanikk.
 • Osteopati har lange tradisjoner i USA.
 • Osteopaten gjennomgår en grundig sykehistorie, utfører tester i ulike stillinger, gjennomfører behandling med hendene med svært myke løsende teknikker til manipulering.
 • Osteopatien søker å påvirke økt fleksibilitet og bevegelighet i bløtdeler og i ledd.
 • Behandlingen kan omfatte hele kroppen(muskel/skjelettsystem), organsystem, og hodets knokler(cranio-sakralsystem).


HVA KAN BEHANDLES
Osteopati er meget godt egnet til å behandle både akutte og langvarige lidelser som:
 • Alle de vanlige muskel-skjelett plager
 • Plager etter fall, ulykker, kirurgi, arr.
 • Akutte og langvarige funksjonsproblemer
 • Ryggprolaps, ryggproblem
 • Hofte - kne - ankel problem
 • Nakke - skulder - arm problem
 • Idrettsskader
 • Hodepine
 • Bekkenløsning under og etter svangerskap
 • Barn med ulike plager, kolikk, adferdsproblem balanseproblem, fordøyelsesproblem, hyperaktivitet, øre- problem, holdningsproblem.
 • Svakt immunitetssystem
 • Ufrivillig vannlating
Osteopatien tar også hensyn til livsstilproblemer som stress, kosthold og deres påvirkning på kroppens funksjoner.


HVORDAN VIL DU SOM KUNDE BLI BEHANDLET
 • Osteopaten ønsker å normalisere spenninger i kroppen som hindrer normal bevegelighet.
 • Osteopaten jobber med skånsomme teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering og tøying.
 • Hendene våre er et fantastisk diagnose verktøy, trent opp på lik linje med blindes hender.
 • En helhetlig undersøkelse av kroppen er av stor betydning da vi tilstreber å finne årsakene til dine plager og smerteproblemer.
 • Vi gjennomgår grundige sykehistorie, samtidig foretas de mange ulike funksjonstester. Disse er avgjørende for start av behandling som individet får best effekt av - for å redusere eller eliminere smerter.
 • Etter en osteopatisk behandling forventes det ulike reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette resultere en bedring. Enkelte kan få en forbigående reaksjon( influensa lignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning.)
 • Behandlingens dose, varighet, intensitet er individuell. Pasientens ansvar for egen helse er i sammenheng med osteopaten av stor betydning.
 • Osteopater samarbeider med fagpersonell innen tradisjonell medisin og henviser til skolemedisinsk behandling der dette er nødvendig.


HVA SKILLER OSTEOPATEN FRA ANDRE TERAPEUTER
 • Osteopaten gjør en grundig undersøkelse, som fører til en osteopatisk diagnose. Den viser hvor i kroppen spenningene finnes.
 • Diagnosen avgjør så behandlingen.
 • Osteopaten ser på muskelskjelettsystemet og bindevevsnettverket, som omslutter hele kroppen og inneholder årer og nerver. Dette bindevevet skaper glideflater mellom strukturene. Bindevev overfører spenninger.
 • Fordi bindevev overfører spenninger behandler ofte osteopaten andre steder enn der smerten er.
 • Osteopater i Norge må ha bakgrunn som fysioterapeut/eller lege. De har femårig deltids utdanning med 2030 undervisningstimer.


KLINIKK FOR OSTEOPATI - FYSIOTERAPI - ERGONOMI